Kuntien hankintapäättäjät

Kunnilta puuttuvat tavoitteet vastuullisille hankinnoille. Vajaalla puolella (44%) on ohjeistuksia vastuullisiin hankintoihin ja vain viidenneksellä (20%) on asetettu vastuullisiin hankintoihin liittyviä tavoitteita.

Joutsenmerkin kriteereitä yhtenä valintakriteerinä hankintakilpailutuksissa käytti 42% vastanneista kunnista. Reilun kaupan (17%), EU-ympäristömerkin (15%) ja luomun (26%) kriteereitä käytti n. joka viides vastanneista kunnista.

Hankintapäättäjät kaipaavat tietoa ja tukea kuntapäättäjiltä. Hankintapäättäjät kokevat, että kuntapäättäjät eivät linjaa tai arvosta vastuullisten tuotteiden hankintaa.

Tutkimuksen toteutti Sales Questor tammikuussa 2016. Tutkimuksen kohderyhmäksi rajattiin 200 suurinta kuntaa. Tutkimuksessa haastateltiin kuntien elintarvike- ja ruokahuoltohankinnoista ja käyttötarvikkeiden ja palvelujen hankinnoista vastaavia henkilöitä.

Kuntalaiset

Tutkimuksen mukaan asukkaat haluavat kuntien olevan vastuullisia ja hankintojen merkitykseen uskotaan vahvasti. Lähes yhdeksän kymmenestä pitää kuntien vastuullisia hankintoja vähintään melko tärkeänä.

Neljä viidestä asukkaasta on sitä mieltä, että kuntien tulee huomioida ja minimoida sekä ympäristö- että ihmisoikeusriskit, kuten lapsityövoiman käyttö (79%), hankkimissaan tuotteissa.

Kuntalaiset uskovat oman kuntansa huomioivan ympäristönäkökulman (79%) sekä ihmisoikeuksien toteutumisen ja lapsityövoiman kiellon (74%). Seitsemän kymmenestä haluaa tietää, miten oman kunnan hankinnoissa vastuullisuus huomioidaan.

65% vastaajista kertoi äänestävänsä kuntavaaleissa mieluummin henkilöä, joka tukee vastuullisia hankintoja.

Tutkimuksen toteutti Sales Questor huhtikuussa 2016. Tutkimuksen kohderyhmä rakenne edustaa aikuisväestön jakaumaa iän, sukupuolen ja suuralueen mukaan.

Julkaisujärjestelmä : Mediasignal Communications